Trompeta

La trompeta es un instrument musical de vent metall


Trompa

És un instrument aeròfon , de vent-metall, consistent en un tub obert, llarg i cònic, enrotllat circularment diverses vegades, o també plegat sobre si mateix.


Trombon

Ès un instrument aeròfon de vent metall que consisteix en un cos bàsicament cilíndric, tret del pavello, que té forma de campana i que incorpora una peça, la vara o colissa, que permet, mitjançant un lliscament, modificar la longitud del seu tub.


Tuba

Ès un insrtrument aeròfon de vent metall constituït per un tub de més de tres metres de llarg i normalment de coure, El tub és blegat sobre ell mateix i amb perforació conica, perforació que es fa especialment ampla cap a la part del pavelló. S’anomena sovint tuba baix per la distinció de la tuba contrabaix.