Piano de cua

El piano es un instrument musical classificat com un instrument de teclat de corda percudida.


Guitarra espanyola

La guitarra es un instrument musical de corda. Esta composta d’una caixa de fusta, sis cordes i un mànec.


Violí

El violí es un instrument de corda fregada que té quatre cordes i és el més agut de la seva família. I el mes petit.


Viola

La viola es un instrument de corda fregada i es de la família del violí. Ocupa el paper de contralt del quartet vocal.


Violoncel

El violoncel es un instrument de corda fregada i es de la família del violi.


Contrabaix

El contrabaix es un instrument de corda fregada, es de la família del violí i es el mes gran i greu.